Přejít k obsahu


Evaluace výukového programu zaměřeného na rozvoj osobnostně-sociálních předpokladů žáků

Citace:
SVOBODA, M. Evaluace výukového programu zaměřeného na rozvoj osobnostně-sociálních předpokladů žáků. In Kvalita ve vzdělávání : sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, 2012. s. 85-100. ISBN: 978-80-7290-620-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of educational programme focused on the development of personal-social assumptions of students
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova
Autoři: PhDr. Mgr. Michal Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku je popsán postup evaluace realizovaného výukového programu zaměřeného na rozvoj osobnostně-sociálních předpokladů žáků odborné střední školy. Na problematiku pedagogické evaluace je nahlíženo jako na široce používaný typ výzkumu, který je nutno chápat jako realizaci postupných kroků směřujících k získání relevantních faktů. Postup evaluace je zachycen v následujících bodech: základní charakteristika evaluovaného výukového programu, základní charakteristika evaluačního projektu, metodologický postup evaluačního projektu, analýza výsledků ve vztahu k zefektivnění výukového programu.
Abstrakt EN: The paper describes an evaluation procedure of the implemented training programme focused on the development of personal and social skills of the vocational high school pupils. In this contribution, the methodological issue of the evaluation is presented as a widely used type of research which is needed to be understood as a realization of sequential steps in order to obtain relevant facts. The evaluation procedure is described in the following paragraphs: basic characteristics of the evaluation training programme, basic characteristics of the evaluation project, methodology for the evaluation project, analysis of the results related to the efficiency of the training programme.
Klíčová slova

Zpět

Patička