Přejít k obsahu


Prostor, transgrese a bezdomovectví

Citace:
TOUŠEK, L. Prostor, transgrese a bezdomovectví. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 202 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Space, transgression and homelessness
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Ladislav Toušek Ph.D.
Abstrakt CZ: V předložené dizertační práci se na základě několikaletého terénního výzkumu v Plzni zabývám produkcí prostoru ve vztahu ke zkoumané populaci bezdomovců. Vycházím přitom ze základní premisy, že prostor není neměnnou a netečnou arénou pro reifikaci sociálních procesů, ale je produktem (konstruktem) v symbolické, sociální i materiální rovině tvořící celek prostorovosti. Povaha prostoru, jakožto sociálního produktu, je proměnlivá v historické i kulturní perspektivě a je zřejmé, že od novověku docházelo pod vlivem růstu hustoty populace, urbanizace a změn v ekonomice k výrazné změně v produkci prostoru
Abstrakt EN: The goal of the dissertation based on several years of field research in Pilsen conducted by a wide range of research methods is to analyze the production of space in relation to the examined homeless population. The production includes dominant representations of space and formal social control strategies, which make this population deviant, as well as spatial practices exercised by this population, which are labeled as deviant. In short, the dissertation deals with geography of the homeless and their control. The text is based on theories and findings of constructivist criminology, also on neomarxist and poststructural approaches in cultural geography and urban anthropology, which do not interpret space as an invariable and inert arena for reification of social processes, but as a dynamic cultural construct in symbolic, social and material unity.
Klíčová slova

Zpět

Patička