Přejít k obsahu


Agenturní zaměstnávání - prostředek ke zvýšení zaměstnanosti na trhu práce?

Citace:
DITTRICH, M. Agenturní zaměstnávání - prostředek ke zvýšení zaměstnanosti na trhu práce?. Bratislava, Slovensko, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Michal Dittrich
Abstrakt CZ: Příspěvek se týká agenturního zaměstnávání, právního postavení agentur práce v rámci právní úpravy České republiky, navazující část příspěvku je věnována zodpovězení otázky, zda-li a jakým způsobem přispívá agenturní zaměstnávání ke zvyšování zaměstnanosti na trhu práce a zdali tento právní institut a kvalita jeho legislativního zpracování může (de facto i de iure) vést ke zhoršení či zlepšení právního postavení agenturního zaměstnance u uživatele. Příspěvek je věnován k nastínění jednotlivých praktických i právních problémů vznikajících v souvislosti právním institutem agenturního zaměstnávání a možných východisek.
Klíčová slova

Zpět

Patička