Přejít k obsahu


Regulace frekvence v mikrosítích

Citace:
RAKOVÁ, L., DVORSKÝ, E. Regulace frekvence v mikrosítích. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 733-736. ISBN: 978-80-248-2988-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Frequency Control in Micro-grids
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VSB - Technical University of Ostrava
Autoři: Ing. Lenka Raková , Doc. Ing. Emil Dvorský CSc.
Abstrakt CZ: Decentralizovaná výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů má vliv na provoz a regulaci existující elektrizační soustavy, zejména týkající se fotovoltaických a větrných elektráren. Cílem tohoto článku je stručně zhodnotit metody regulace frekvence distribuované výroby v mikrosítích. První část obsahuje charakteristiku primární regulace frekvence, především metodu virtuálního činného a jalového výkonu. Následující a poslední část popisují simulaci a výsledky jedné z těchto metod v programu MATLAB Simulink.
Abstrakt EN: The decentralized production of the electric power from renewable energy sources has an effect on the operation and regulation of the existing electric power system, particularly related to photovoltaic and wind power plants. The aim of this paper is to briefly evaluate the methods of frequency regulation of distributed generation in microgrids. The first part contains a characteristic primary frequency control, especially the method of virtual active and reactive power. The following and final part describe the simulation and the results one of these methods in program Matlab Simulink.
Klíčová slova

Zpět

Patička