Přejít k obsahu


Frequency and Voltage Control for Photovoltaic Inverters

Citace:
DVORSKÝ, E., RAKOVÁ, L. Frequency and Voltage Control for Photovoltaic Inverters. In Proceedings of the 4th International Scientific Conference OZE 2013 Renewable Energy Sources 2013. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. s. 371-375. ISBN: 978-80-89402-64-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Frequency and Voltage Control for Photovoltaic Inverters
Rok vydání: 2013
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology in Bratislava
Autoři: Doc. Ing. Emil Dvorský CSc. , Ing. Lenka Raková
Abstrakt CZ: Decentralizovaná výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie má vliv na provoz a regulaci stávající elektrizační soustavy, zejména týkající se fotovoltaických a větrných elektráren.Cílem této práce je zhodnotit způsob regulace frekvence a napětí rozptýlené výroby v mikrosítích. První část obsahuje stručnou charakteristiku metod regulace frekvence a napětí pro fotovoltaické střídače. Následující a poslední část popisuje simulaci a výsledky jedné z těchto metod v programu MATLAB Simulink.
Abstrakt EN: The decentralized production of the electric power from renewable energy sources has an effect on the operation and regulation of the existing electric power system, particularly related to photovoltaic and wind power plants. The aim of this paper is to evaluate the method of frequency and voltage regulation of distributed generation in microgrids. The first part contains a briefly characteristic of frequency and voltage control methods for the photovoltaic inverts. The following and final part describe the simulation and the results one of these methods in program MATLAB Simulink.
Klíčová slova

Zpět

Patička