Přejít k obsahu


Advanced input shaping filter 3D virtual laboratory

Citace:
REITINGER, J., ČECH, M., GOUBEJ, M. Advanced input shaping filter 3D virtual laboratory. In Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control, PC 2013. New York: IEEE, 2013. s. 528-533. ISBN: 978-1-4799-0927-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Advanced input shaping filter 3D virtual laboratory
Rok vydání: 2013
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Jan Reitinger , Ing. Martin Čech Ph.D. , Ing. Martin Goubej
Abstrakt CZ: Virtuální laboratoř v této práci prezentuje vlastnosti tvarovačů vstupního signálu. Volbou různých parametrů těchto tvarovačů a jejich typu může být dosaženo různých výsledků při aktivním tlumení vybrací systému. Výsledkem jsou filtry s různým tlumením na dané frekvenci, šířkou pásma, robustností, atd. Každý filtr vkládá do systému různé dopravní zpoždění, což si může uživatel v této laboratoři ověřit. Problematika filtru je prezentována na 3D modelu portálového jeřábu. Cílem řízení je utlumit kývání nákladu během transportu. Tvarovací filtr pracuje jako pásmová zádrž, která utlumuje vybuzení systému na jeho vlastní frekvenci pomocí změny "set-pointu". Virtuální 3D model jeřábu je založen na balíku Java3D a VRML (Virtual Reality Modeling Language). Interaktivní nástroj je volně přístupný na www.contlab.eu. Autoři věří, že tato virtuální laboratoř bude užitečná jak pro akademickou, tak pro průmyslovou sféru.
Abstrakt EN: In this paper, a 3D virtual laboratory presenting all features of advanced input shaping filter is described. By proper choice of filter coefficients, various design requirements can be achieved (damping at given frequencies, bandwidth, robustness to uncertainties, etc.). Hence, one can handle the trade-off between the filter performance and signal delay which is added to the loop. The filter principle can be evaluated on gantry crane 3D model by using virtual laboratory. The control aim is to avoid load oscillations during load transport. The shaping filter works as a band stop filter which attenuates the natural frequency by modifying setpoint changes. The 3D crane model development is based on Java3D package (rendering package) and a VRML (Virtual Reality Modeling Language) Java loader which creates a bridge between the CAD system and the rendering engine. The interactive tool is freely accessible at www.contlab.eu. The authors believe that the virtual lab may be useful for both academic and industrial sphere.
Klíčová slova

Zpět

Patička