Přejít k obsahu


Adaptace matematiky pro nevidomé pomocí editoru Lambda

Citace:
TICHÝ, J., VRBÍK, V. Adaptace matematiky pro nevidomé pomocí editoru Lambda. Matematika - fyzika - informatika, 2013, roč. 22, č. 4, s. 302-308. ISSN: 1210-1761
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Adaptation of mathematics for the blind editor Lambda
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Prometheus
Autoři: Mgr. Jaromír Tichý , Doc. Ing. Václav Vrbík CSc.
Abstrakt CZ: Nevidomí studenti musí při studiu matematiky kvůli absenci zrakového vnímání překonávat mnoho obtíží, které jsou pro vidící těžko představitelné. Tyto problémy a jejich řešení jsou zatím mezi většinou pedagogů poměrně málo známé. Nevidomým studentům by mohl pomoci editor Lambda, který s použitím vhodných didaktických postupů může být pro nevidomé efektivním pomocným nástrojem pro studium matematiky. Tento software je však v našem školství zatím málo rozšířen.
Abstrakt EN: Blind students need to study mathematics because of the lack of visual perception to overcome many difficulties that are hard to imagine seeing. These problems and their solutions are not among most educators relatively little known. Blind students could help editor Lambda, which with the use of appropriate teaching methods may be effective for the Blind auxiliary tool for the study of mathematics. This software is in our school yet widely used.
Klíčová slova

Zpět

Patička