Přejít k obsahu


Innovation for Competitiveness - Sole Trader in the Construction Sector

Citace:
ČERNÁ, M. Innovation for Competitiveness - Sole Trader in the Construction Sector. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec: Technical University, 2013. s. 94-103. ISBN: 978-80-7372-953-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Innovation for Competitiveness - Sole Trader in the Construction Sector
Rok vydání: 2013
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technical University
Autoři: Ing. Marie Černá
Abstrakt CZ: Současná doba je charakterizována neustálou změnou v každé vědní oblasti a v každé oblasti lidských aktivit. Nové prostředí klade na obchodní subjekty stále vyšší nároky. Ve velmi krátkém čase musí nahradit běžně užívané nástroje a metody za nové, aby byly schopny úspěšně nabízet své produkty nebo služby. Pro velké společnosti je to nepříjemné, ale pro malé podniky a živnostníky skoro nemožné. Živnostníci musí překonat mnoho problémů spojených s výrobním procesem a dostupností zdrojů. Využívají nástroje vědních oborů, jakými jsou informatika, informační technologie, management, finanční management, risk management atd. Živnostníci jsou limitováni dostupnými zdroji. Z toho někdy pramení jejich neochota ke změnám. Tento článek se pokouší najít odpověď na otázku, jak optimalizovat výstup a zdroje k dosažení úspěchu v podnikání za použití informačních technologií v případě živnostníka v oblasti stavebnictví. Na začátku jsou shrnuty informace o živnostnících v uvedené oblasti. Praktická část řeší rozhodovací problém živnostníka, týkající se využití informačního systému.
Abstrakt EN: The period we live in is characterized by constant change in every field of science and also in every field of human activity. New business environment places greater requirements on business units. They have to change ordinarily used tools and methods for newly created ones in a very short time period to be able to offer successfully their products or services in today´s competitive environment. It is unpleasant for huge companies, but almost impossible in a case of small companies or sole traders. Sole traders have to overcome many problems connected with production process and availability of sources. To be able to ensure the safety and usefulness of all sources used in business, each company has to use tools provided by disciplines like informatics, information technologies, management, financial management, risk management etc. Sole trader´s possibilities are limited by available funds. This may be the reason why many sole traders do their businesses nowadays the same way they did it years ago (without the use of new tools and technologies). This article seeks to answer the question how to optimize final output and use of sources to achieve maximum business success in a case of the sole trader in the construction sector with use of available tools provided by modern information technologies. In the beginning, it summarizes general information about sole traders and their business potential in a given area. Then the practical problems solved in a daily business are described and the alternative solutions are suggested. The practical case of sole trader´s decision-making process is given and the findings are described and evaluated at the end of the article.
Klíčová slova

Zpět

Patička