Přejít k obsahu


Moderní nástroje pro výuku průmyslového inženýrství

Citace:
MILLER, A., PEŠL, J., BUREŠ, M. Moderní nástroje pro výuku průmyslového inženýrství. In Průmyslové inženýrství 2013. Plzeň: SmartMotion, 2013. s. 125-133. ISBN: 978-80-87539-54-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modern tools for teaching Industrial Engineering
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion
Autoři: Ing. Antonín Miller , Jaroslav Pešl , Ing. Marek Bureš Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Jednou z povinností vysoký škol je utvářet kvalitní absolventy, kteří se uplatní v praxi. Proto neustále musí docházet ke zkvalitňování výukových materiálu. Obsahem článku je představení moderních nástrojů pro výuku předmětu ?Průmyslové inženýrství? na katedře průmyslového inženýrství a managementu na Západočeské univerzitě v Plzni, kde je hlavní náplní cvičení výuka návrhu prostorového uspořádání průmyslového podniku. Pro podporu výuky jsou připraveny především návody na práci se softwarovým nástrojem a případové studie s ukázkou řešení hlavních problému vyskytujících se při návrhu prostorového uspořádání výroby.
Abstrakt EN: One of the duties of the college is to build quality graduates who applied in practice. Therefore, there must be continually improving the teaching material. Contents of this article is to introduce modern tools for teaching the course "Industrial Engineering" in the Department of Industrial Engineering and Management at the University of West Bohemia in Pilsen, where the main focus of practice teaching design layout of an industrial enterprise. To support instruction manuals are prepared especially for work on a software tool and case studies with examples of solving the major problems encountered in the design of spatial organization of production.
Klíčová slova

Zpět

Patička