Přejít k obsahu


Plánování výrobních a logistických činností v podniku

Citace:
MILLER, A., ŠIMON, M. Plánování výrobních a logistických činností v podniku. In Průmyslové inženýrství 2013. Plzeň: SmartMotion, 2013. s. 134-142. ISBN: 978-80-87539-54-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Planning production and logistics activities in the enterprise
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion
Autoři: Ing. Antonín Miller , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Obsahem článku je problematika plánování výrobních a mezipodnikových logistických činností při společné realizaci zakázek v síti podniků. V úvodní části je uvedení do problematiky, stanovení parametrů mezipodnikové logistiky, metody hodnocení variant mezipodnikové dopravy a stanovení parametrů pro plánování výroby. Na tuto část navazuje představení případové studie ?Optimalizace kapacitního vytížení strojů při variantním výrobním postupu?, na které bylo testováno, zda je možné pomocí simulačních nástrojů efektivně hledat nejvýhodnější variantu výroby. Na konci článku je uveden závěr celé problematiky.
Abstrakt EN: This article is the issue of scheduling production and inter-company logistics activities at the joint execution of contracts in business networks. In the first part of the introduction to the topic, setting parameters intercompany logistics, methods, evaluation of alternatives intercompany services and setting parameters for production planning. This part is followed by presentation of a case study "Optimizing capacity utilization of machines in the production process variant", which was tested whether it is possible to use simulation tools to effectively search advantageous variant of the production. At the end of the article concludes the issue.
Klíčová slova

Zpět

Patička