Přejít k obsahu


Několik úvah o advokátském taláru v minulosti a současnosti

Citace:
BALÍK, S. Několik úvah o advokátském taláru v minulosti a současnosti. In Oděv v právu. Ostrava: KEY Publishing, 2013. s. 141-147. ISBN: 978-80-7418-188-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some Reflections of the Lawyer´s Gown in the Past and Present
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: KEY Publishing
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Autor se zabývá z historického pohledu aktuální problematikou oděvu advokátů při soudním jednání.
Klíčová slova

Zpět

Patička