Přejít k obsahu


Wagner Gerhard. Das geht auf keine Kuhhaut, Redewendungen aus dem Mittelalter. WBG - Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt: 1. Auflage 2011, Stuttgart: Konrad Theiss Verlag, 2. Auflage 2012, 160 pp.

Citace:
ADAMOVÁ, K., SKŘEJPKOVÁ, P. Wagner Gerhard. Das geht auf keine Kuhhaut, Redewendungen aus dem Mittelalter. WBG - Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt: 1. Auflage 2011, Stuttgart: Konrad Theiss Verlag, 2. Auflage 2012, 160 pp.. The Lawyer Quarterly, 2013, roč. 3, č. 3, s. 253-255. ISSN: 1805-8396
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Wagner Gerhard. Das geht auf keine Kuhhaut, Redewendungen aus dem Mittelalter. WBG - Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt: 1. Auflage 2011, Stuttgart: Konrad Theiss Verlag, 2. Auflage 2012, 160 pp.
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc. , JUDr. Petra Skřejpková Ph.D.
Abstrakt CZ: Recenze publikace G. Wagnera plné historických ilustrací, která vysvětluje význam a použití přísloví, jenž přežily až do dnešních dnů a jsou stále používány mnoha lidmi aniž by znali jejich původ. Významnou skupinou jsou přísloví s právní tématikou.
Abstrakt EN: Rewiew of Book G. Wagner, who in his book, full of historical illustrations, explains the meaning and use of proverbs that survived until the present day and are still used by many without knowing their origins. An important group of proverbs are proverbs with legal theme.
Klíčová slova

Zpět

Patička