Přejít k obsahu


Virtual model of manipulator for advanced vessel integrity inspection build on latest W3C standards

Citace:
SEVERA, O., JÁGER, A., ŠTĚTINA, M. Virtual model of manipulator for advanced vessel integrity inspection build on latest W3C standards. In Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control, PC 2013. Bratislava: IEEE, 2013. s. 540-545. ISBN: 978-1-4799-0927-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Virtual model of manipulator for advanced vessel integrity inspection build on latest W3C standards
Rok vydání: 2013
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Ondřej Severa , Ing. Arnold Jáger , Ing. Milan Štětina
Abstrakt CZ: Tato práce prezentuje tzv. medel-based-design techniku použitou pro vytvoření virtuálního modelu manipulátoru pro testování integrity tlakových nádob. Popisuje zbůsob propojení CAD modelu, matematického modelu manipulátoru a řídícího systému. Prezentovaný simulační systém je přímo spojen s 3D vizualizací ve webovém prohlížeči. Toto může být použito jako součást vývojového cyklu (např. pro model-in-the-loop a software-in-the-loop simulace), pro návrh řídícího systému nebo jako vzdělávací a demonstrační nástroj.
Abstrakt EN: This paper describes a model-based-design technique for a virtual model of the manipulator for vessel integrity inspection. It explains how to interconnect CAD model, mathematical model of the manipulator and the control system. Presented simulation system is directly linked to the 3D visualization in the web browser. It can be used as a part of the development cycle (e.g. for model-in-the-loop and software-in-the-loop simulations), for control system design or as an educational and demonstration tool.
Klíčová slova

Zpět

Patička