Přejít k obsahu


Determining Compositio nality of Word Expressions Using Various Word Space Models and Measueres

Citace:
KRČMÁŘ, L., JEŽEK, K., PECINA, P. Determining Compositio nality of Word Expressions Using Various Word Space Models and Measueres. In Proceedings of the workshop on continuous vector space models and their compositionality. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2013. s. 64-73. ISBN: 978-1-937284-67-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Determining Compositio nality of Word Expressions Using Various Word Space Models and Measueres
Rok vydání: 2013
Místo konání: Stroudsburg
Název zdroje: Association for Computational Linguistics
Autoři: Ing. Lubomír Krčmář , Prof. Ing. Karel Ježek CSc. , Pavel Pecina
Abstrakt CZ: Tento článek prezentuje srovnávací studii 5 různých typů sémantických prostorů (WSMs) kombinovanými se 4 různými typy měr kompozicionality aplikovaných na úlohu automatického určování sémantické kompozicionality slovních výrazů. Mnoho kombinací WSMs a měr nebylo na úlohu dříve aplikováno. Studie pokračuje ve výzkumu Biemanna a Giesbrechta (2011), kteří se snažili o vytvoření seznamu výrazů, pro které neplatí předpoklad kompozicionality - význam výrazu je určen významem jeho částí a jejich kombinací. Naše výsledky jsou velmi slibné a mohou být oceněny těmi, kteří se zajímají o WSMs, kompozicionalitu a/nebo relevantní evaluační metody.
Abstrakt EN: This paper presents a comparative study of 5 different types of Word Space Models (WSMs) combined with 4 different compositionality measures applied to the task of automatically determining semantic compositionality of word xpressions. Many combinations of WSMs and measures have never been applied to the task before. The study follows Biemann and Giesbrecht (2011) who attempted to find a list of expressions for which the compositionality assumption ? the meaning of an expression is determined by the meaning of its constituents and their combination ? does not hold. Our results are very promising and can be appreciated by those interested in WSMs, compositionality, and/or relevant evaluation methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička