Přejít k obsahu


e-Learning trends in Central Europe: The case of the Czech Republic

Citace:
EGER, L., EGEROVÁ, D. e-Learning trends in Central Europe: The case of the Czech Republic. Knowledge Management & E-Learning, 2013, roč. 5, č. 3, s. 375-387. ISSN: 2073-7904
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: e-Learning trends in Central Europe: The case of the Czech Republic
Rok vydání: 2013
Autoři: doc.PaedDr. Ludvík Eger CSc. , PaedDr. Dana Egerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá expertní predikcí zaměřenou na trendy e-learningu v České republice.V první části je stručně popsán vývoj e-learningu v České republice. V druhé části jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, které bylo realizováno v letech 2012 a 2013. Cílem šetření bylo identifikovat trendy e-learningu v České republice. Speciální pozornost byla věnována aplikaci e-learningu v korporátní oblasti. Náš výzkum poskytuje širokému okruhu uživatelů lépe pochopit současné i budoucí trendy e-learningu, které je výchozím bodem pro volbu vhodné strategie implementace a využití e-learningu, a to jak ve vzdělávací i tak i v korporátní oblasti. Výzkum také ukazuje významný vliv ekonomických, sociálních a technologických faktorů na identifikaci trendů e-learningu na národní úrovni.
Abstrakt EN: The paper deals with expert predictions on the development of e-learning in the Czech Republic. The first part of the paper describes the development of e-learning with specific feature in the Czech Republic in relation to the implementation of Information and communication technologies (ICT) to schools and the business sector. The second part of the paper presents a survey with selected experts, conducted in the years 2012 and 2013 in the Czech Republic, aiming at identifying the trends of e-learning. Special attention is paid to applying e-learning in the corporate sector. Our survey provides a better understanding of the current and future trends of e-learning to a wide range of stakeholders interested in using e-learning. Understanding the existing and future state of e-learning should be a starting point for further development of any e-learning strategy, in both education and corporate sectors. Therefore, the findings of our survey have important practical implications. The survey also proves that identification of the e-learning trends at the national level is influenced by political, economic, social and technological factors.
Klíčová slova

Zpět

Patička