Přejít k obsahu


Nonlinear Estimation Framework: a Versatile Tool for State Estimation

Citace:
FLÍDR, M., STRAKA, O., HAVLÍK, J., ŠIMANDL, M. Nonlinear Estimation Framework: a Versatile Tool for State Estimation. In 201318th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. Piscataway: IEEE, 2013. s. 490-495. ISBN: 978-1-4673-5506-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Nonlinear Estimation Framework: a Versatile Tool for State Estimation
Rok vydání: 2013
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Miroslav Flídr Ph.D. , Ing. Ondřej Straka Ph.D. , Bc. Jindřich Havlík , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje softwarový rámec založený na balíku MATLAB určený pro nelineární odhad stavu dynamických systémů s diskrétním časem. Rámec je navržen tak, aby usnadnil implementace, testování a používání různých metod nelineárního odhadování stavu. Tento rámec umožňuje jednoduchý popis problému, specifikace estimačního experimentu a zpracování získaných výsledků,umožňující jednoduše porovnat různé metody odhadu. Cílem příspěvku je seznámení s možnostmi softwarového rámce. Příspěvek demonstruje snadný a přirozený způsob, jakým může být problém odhadu popsán pomocí prostředků poskytovaných softwarovým rámcem. Na dvou úlohách sledování cíle je demonstrováno použití rámce a způsob popisu estimačního experimentu.
Abstrakt EN: The paper presents MATLAB based software framework designed for nonlinear state estimation of discrete-time dynamic systems. The framework is designed to facilitate implementation, testing and use of various nonlinear state estimation methods. It allows simple description of the problem, specification of estimation experiment and processing the resulting data in order to simply compare various estimators. The aim of the paper is to get acquainted with the possibilities of the toolbox. It will demonstrate the easy and natural way in which the estimation problem can be described within the means provided by the framework. Two examples of target tracking will be demonstrated with the estimation experiment setup using the presented framework.
Klíčová slova

Zpět

Patička