Přejít k obsahu


Utilization of free lean games in education and comparison of results in business and academic field

Citace:
JANUŠKA, M., KUDRNA, J. Utilization of free lean games in education and comparison of results in business and academic field. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens: WSEAS Press, 2013. s. 101-105. ISBN: 978-960-474-323-0 , ISSN: 2227-460X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Utilization of free lean games in education and comparison of results in business and academic field
Rok vydání: 2013
Místo konání: Athens
Název zdroje: WSEAS Press
Autoři: Ing. Martin Januška Ph.D. , Ing. Jiří Kudrna
Abstrakt CZ: Tento článek prezentuje porovnání přínosů a benefitů hraní manažerských her během výuky na univerzitě a zaměstnanců v privátním sektoru. Článek popisuje přínosy hraní manažerských her a výsledky jsou demonstrovány na hře Frog Factory, která slouží jako simulace výrobní linky. Hra Frog Factory simuluje štíhlé principy a strategie, optimalizaci layoutu a přínosy školení zaměstnanců.
Abstrakt EN: This paper presents a comparison of achievements and benefits of the usage of management games in teaching university students and employees. The paper describes the benefits of playing managerial games and the result is demonstrated on the Frog Factory game which serves as a simulation of the production line. Frog Factory game should simulate lean strategies and principles, optimizing of the layout and benefits of staff training.
Klíčová slova

Zpět

Patička