Přejít k obsahu


Recentní judikatura SDEU v oblasti zákazu diskriminace

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Recentní judikatura SDEU v oblasti zákazu diskriminace. Bratislava, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: Analýza vybraných případů ESLP i SDEU za rozhodné období let 2010, 2011, 2012 z pohledu tzv. antidiskriminačního testu. Problematika paralelních kompetencí ESLP ve Štrasburku a SDEU v Lucemburku. Souběžná existence katalogu lidských práv a svobod přijatých Radou Evropy a katalogu lidských práv přijatých Evropskou unií v oblasti antidiskriminačního práva, kdy EU přejímá judikaturu EÚLP. Formulace nových pravomocí SDEU spojených s ochranou lidských práv - vyjasnění kompetenčních vztahů mezi dvěma právním systémy skrze přistoupení Evropské Unie k Úmluvě Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod. Event. posílení kompetencí ESLP v oblasti rozhodování o porušení Úmluvy ze strany orgánů Evropské unie.
Klíčová slova

Zpět

Patička