Přejít k obsahu


On Conservativeness of Posterior Density Fusion

Citace:
AJGL, J., ŠIMANDL, M. On Conservativeness of Posterior Density Fusion. In Proceedings of the 16th International Conference on Information FUSION. Piscataway: IEEE, 2013. s. 85-92. ISBN: 978-605-86311-1-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On Conservativeness of Posterior Density Fusion
Rok vydání: 2013
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Jiří Ajgl Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá informační fúzí v úlohách decentralizovaného odhadování. Jestliže závislost vstupních informací není známa, je cílem konzervativní fúze nepřecenit kvalitu výstupu fúze. Je provedeno shrnutí klasického a Bayesovského přístupu a je zkoumána fúze provedená pomocí váženého geometrického průměru vstupních aposteriorních hustot pravděpodobnosti. Článek zavádí dva typy konzervativnosti, jmenovitě pozorovanou a očekávanou konzervativnost. Předložený příklad ukazuje, že v obecném případě použité pravidlo fúze neposkytuje konzervativní sloučenou hustotu.
Abstrakt EN: The paper deals with information fusion in a decentralised estimation problem. Supposing the dependence of input information pieces is unknown, conservative fusion requires to not overestimate the quality of the fusion output. The classical and Bayesian perspectives are reviewed and the fusion performed by a weighted geometric mean of the input posterior probability densities is inspected. The paper proposes to use two concepts of conservativeness, the observed and expected ones. The provided examples show that in a general case, the used fusion rule does not ensure the fused density to be conservative.
Klíčová slova

Zpět

Patička