Přejít k obsahu


Měření harmonických složek a pulzních jevů v rozvodové síti DHL Solutions, k.s.

Citace:
HRUŠKA, K., KOLÁŘ, J. Měření harmonických složek a pulzních jevů v rozvodové síti DHL Solutions, k.s.. Plzeň : DHL Solutions, k.s., 2013. 48 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Measurement of Harmonic Components and Pulse Phenomena in DHL Solutions, k.s. Power Network
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: DHL Solutions, k.s.
Autoři: Ing. Karel Hruška Ph.D. , Ing. Jan Kolář
Abstrakt CZ: Předmětem této výzkumné zprávy je měření harmonických složek a pulzních jevů v roz­vodové síti objektu DHL Solutions, k.s., které by mohly svou povahou způsobovat poško­zení spínaných zdrojů tamního vybavení. Součástí zprávy je i analýza dostupného poško­zeného zdroje.
Abstrakt EN: The subject of the report is measurement of harmonic components and pulse phenomena, which could lead to damage of swithed power supplies connected to DHL Solutions, k.s. power network. A part of the report is also an analysis od damaged power supply.
Klíčová slova

Zpět

Patička