Přejít k obsahu


Metodika návrhu rezonátoru ve tvaru solenoidu pro bezdrátové nabíjení

Citace:
KINDL, V., KAVALÍR, T., HRUŠKA, K., PECHÁNEK, R., KUBÍK, Z. Metodika návrhu rezonátoru ve tvaru solenoidu pro bezdrátové nabíjení. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 31 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology of the resonator in the shape of a solenoid for wireless charging.
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Ing. Tomáš Kavalír , Ing. Karel Hruška Ph.D. , Ing. Roman Pechánek Ph.D. , Ing. Zdeněk Kubík Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá tvorbou metodiky návrhu rezonátoru pro bezdrátové nabíjení ve tvaru solenoidu. V úvodu je uveden rozbor parametrů náhradního schématu rezonátoru spolu s možnostmi jejich identifikace. Dále se práce věnuje účinnosti rezonanční vazby a možnostmi její optimalizace. V závěru jsou pak vyvozeny některé poznatky, důležité pro návrh samotný.
Abstrakt EN: This report deals with the creation of the resonator design methodology for wireless charging in the shape of the solenoid. The introduction shows an analysis of the equivalent circuit parameters of the resonator together with the possibilities of their identification. Further, a resonance effect linkages and its optimization capabilities. In conclusion then drawn some knowledge relevant to the design itself.
Klíčová slova

Zpět

Patička