Přejít k obsahu


Podmínky uplatnění strategického managementu lidských zdrojů

Citace:
JERMÁŘ, M. Podmínky uplatnění strategického managementu lidských zdrojů. Trendy ekonomiky a managementu, 2013, roč. 7, č. 15, s. 51-58. ISSN: 1802-8527
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Conditions of application of strategic human resources management in organizations
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Milan Jermář Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá důležitostí strategického managementu lidských zdrojů a možnostmi a podmínkami pro jeho uplatnění v praxi. Článek je založen na empirickém šetření, jehož cílem bylo přispět k poznání potenciálních možností rozvoje podniků pomocí praktik managementu lidských zdrojů pojímaného jako strategický management lidských zdrojů (s důrazem na lidský kapitál, praktiky managementu lidských zdrojů, podnikovou kulturu, leadership apod.) Empirické šetření ukázalo, že koncepce strategického managementu lidských zdrojů je v organizacích vnímána jako jedna z jejich nejslabších stránek.
Abstrakt EN: praktiky managementu lidských zdroThe article discusses the importance of strategic management of human resources and the possibilities and conditions of its application in practice. The article is based on the empirical research that aims was to contribute to the knowledge of the potential business development opportunities through human resource management practices conceived as a strategic human resource management (with an emphasis on human capital, human resources management practices, company culture, leadership, etc.) The empirical investigation showed that the concept of strategic management of human resources in organizations is seen as one of the weakest aspect of organizations.
Klíčová slova

Zpět

Patička