Přejít k obsahu


Videem podporovaná výuka

Citace:
MACH, P. Videem podporovaná výuka. Journal of Technology and Information Education, 2013, roč. 5, č. 2, s. 78-82. ISSN: 1803-537X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Video supported learning
Rok vydání: 2013
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek řeší problematiku zkvalitnění přípravy učitelů na fakultě pedagogické ZČU v Plzni. Jedním ze způsobů, jak zlepšit osobnostní a profesní přípravu studentů učitelství, je zařazení metody případových studií. V rámci projektu SGS č. SGS 2012 - 074 pořizují studenti oboru technická výchova videozáznamy vyučovacích hodin na základních a středních školách. Tyto záznamy jsou brány jako případové studie. Studie jsou následně analyzovány z různých didaktických hledisek. Zkoumají se nejdůležitější psychodidaktické aspekty výuky. Výsledky analýzy mohou přispět k hlubšímu porozumění problematiky učebních procesů žáků a vyučovacích strategií učitelů.
Abstrakt EN: The contribution focuses on improvement of training of the students of The Faculty of Education of University of West Bohemia in Pilsen. One of the ways to improve personality and development training of teaching profession is an inclusion of methods of Case studies. Under the terms of project SGS No. 2012?074 students of branch of study Shop Class are taking videotapes of lessons at Primary and Secondary schools. These videotapes are taken as the Case studies. After that are the Case studies analysed from the different points of view of didactics. There are researched the most important psychodidactics aspects of education. Results of the analysis can contribute to intensive understanding of issues of learning process of students and learning methods of teachers.
Klíčová slova

Zpět

Patička