Přejít k obsahu


Possibility of application of the simulation based reliability assesment method in modeling of structures

Citace:
KESL, P., PLÁNIČKA, F. Possibility of application of the simulation based reliability assesment method in modeling of structures. In 30th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2013. s. 121-122. ISBN: 978-953-7539-17-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Possibility of application of the simulation based reliability assesment method in modeling of structures
Rok vydání: 2013
Místo konání: Zagreb
Název zdroje: Croatian Society of Mechanics
Autoři: Ing. Petr Kesl , Prof. Ing. František Plánička CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá možností aplikace simulační spolehlivostní metodou SBRA při modelování konstrukcí při posuzování jejich použitelnosti. Je uvažován prostě podepřený ocelový nosník s dutým kruhovým průřezem
Abstrakt EN: The article deals with possibility of application of the simulation based reliability assessment SBRA Method in modeling of structures in the field of judgement of their serviceability. A steel simply supported beam of hollow circular cross sectional area was taken into account. Using rules of modeling it was modeled by the beam of the same shape, when its material was the composite material. Deflection of it was determined experimentally and using modeling rules the corresponding deflection of the steel beam was determined. Deflections of steel component and its composite model were determined using SBRA Method.
Klíčová slova

Zpět

Patička