Přejít k obsahu


Nové přístupy řešení teorie místa činu

Citace:
CHMELÍK, J. Nové přístupy řešení teorie místa činu. In Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality : pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc., Dr. h. c. mult. k 70. narodeninám. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 194-220. ISBN: 978-80-7380-440-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New Approaches to Solving Ttheory of Crime Scene
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá problematikou místa činu s akcentem na teoretické aspekty, zejména pokud jde o vztah místa činu a místa trestného činu, ohledání a hodnocení místa činu.
Abstrakt EN: The chapter deals with the crime scene, with an emphasis on the theoretical aspects, especially regarding the relationship of an act scene and a crime scene, inspection and evaluation of the crime scene.
Klíčová slova

Zpět

Patička