Přejít k obsahu


Suborganizations of Institutions in Library and Information Science Journals

Citace:
FIALA, D. Suborganizations of Institutions in Library and Information Science Journals. Information, 2013, roč. 4, č. 4, s. 351-366. ISSN: 2078-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Suborganizations of Institutions in Library and Information Science Journals
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Dalibor Fiala Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V tomto článku analyzujeme datové záznamy publikací z databáze Web of Science vydaných v letech 1991 až 2010 v časopisech knihovní a informační vědy (LIS). Zaměřujeme se na adresy autorů těchto článků a vytváříme citační sítě oddělení a sítě spolupráce oddělení, které definujeme jako první suborganizaci instituce. Prezentujeme různé žebříčky oddělení (např. podle citací, indikátoru ?times cited?, PageRanku, publikací atd.) a představujeme ta nejvlivnější z nich. Také si ukážeme korelace mezi jednotlivými odděleními. Navíc vizuálně znázorníme nejintenzivnější citační a kolaborační vztahy mezi odděleními ?LIS? (z nichž mnohá nejsou opravdová oddělení LIS, ale pouze afiliace autorů publikujících v časopisech indexovaných v této specifické kategorii Web of Science) a uvedeme příklady dvou základních výkonových rozdělení mezi odděleními špičkových univerzit v tomto oboru.
Abstrakt EN: In this paper, we analyze Web of Science data records of articles published from 1991 to 2010 in library and information science (LIS) journals. We focus on addresses of these articles? authors and create citation and collaboration networks of departments which we define as the first suborganization of an institution. We present various rankings of departments (e.g., by citations, times cited, PageRank, publications, etc.) and highlight the most influential of them. The correlations between the individual departments are also shown. Furthermore, we visualize the most intense citation and collaboration relationships between ?LIS? departments (many of which are not genuine LIS departments but merely affiliations of authors publishing in journals covered by the specific Web of Science category) and give examples of two basic research performance distributions across departments of the leading universities in the field.
Klíčová slova

Zpět

Patička