Přejít k obsahu


Vrchní soud v Praze: K faktické konzumpci. K upozornění na další posouzení skutku

Citace:
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K faktické konzumpci. K upozornění na další posouzení skutku. Trestněprávní revue, 2013, roč. 12, č. 4, s. 104-105. ISSN: 1213-5313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The High Court in Prague: The Factual Consumption. The Notification about an Additional Deed Assesment
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Nakladatelství C.H.Beck, organizační složka Praha
Autoři: JUDr. Jindřich Fastner
Abstrakt CZ: Článek se ve své první části zabývá problematikou soudního výkladu faktické konzumpce jakožto jednoho z případů vyloučení jednočinného souběhu; dále pak vysvětluje možnosti odvolacího soudu kvalifikovat jednání obžalovaného i podle jiného ustanovení trestního zákoníku, než jak to učinil soud prvního stupně.
Abstrakt EN: The article deals in the first part with the judicial interpretation of factual konsumption as one of the cases of an ideal concurrence elimination; further it explains the possibilities of an appeal court to qualify the action of the accused person also under other provisions of the Criminal Code, than as the Court of First Instance.
Klíčová slova

Zpět

Patička