Přejít k obsahu


Vrchní soud v Praze: K rozlišení mezi trestným činem znásilnění a trestným činem sexuálního nátlaku. K hodnocení posttraumatické stresové poruchy.

Citace:
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K rozlišení mezi trestným činem znásilnění a trestným činem sexuálního nátlaku. K hodnocení posttraumatické stresové poruchy.. Trestněprávní revue, 2013, roč. 12, č. 9, s. 221-223. ISSN: 1213-5313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The High Court in Prague: The distinction Between the Offense of Rape and the Offence of Sexual Coercion. The Assessment of Post-traumatic Stress Disorder.
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Nakladatelství C.H.Beck, organizační složka Praha
Autoři: JUDr. Jindřich Fastner
Abstrakt CZ: Článek se zabývá výkladem skutkových podstat trestných činů znásilnění a sexuálního nátlaku a jejich vzájemným vztahem z pohledu rozhodovací praxe soudů. Dále se věnuje problematice posttraumatické stresové poruchy a jejího posuzování z hlediska možných následků trestného činu.
Abstrakt EN: The article deals with the relationship of offenses of rape and sexual coercion and their discrimination in judicial practice. It also discusses some aspects of the assessment of the existence of post-traumatic stress disorder and its importance with regard to the evaluation of the crime consequences.
Klíčová slova

Zpět

Patička