Přejít k obsahu


Komentář k zákonu o obchodních korporacích

Citace:
BĚLOHLÁVEK, A.J., ČÁP, J., DVOŘÁK, T., HAMPEL, P., HORÁČEK, T., HORÁČEK, V., HÓTOVÁ, R., KLIMEŠ, F., LOCHMANOVÁ, L., MARCHAL, S.A., PAULY, J., PELECH, J., POKORNÁ, J., PROFELDOVÁ, T., ROZEHNAL, A., SVOBODA, J., TOMSA, M. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, 2730 s. ISBN: 978-80-7380-451-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comment to the law on commercial corporations
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: prof., prof. zw., DR. et Mgr. Alexander J. Bělohlávek dr.h.c. , JUDr. Jiří Čáp , Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D. , JUDr. Petr Hampel , JUDr. Tomáš Horáček Ph.D. , JUDr. Vít Horáček Ph.D. , prof. Ing. Renáta Hótová Dr. , doc. JUDr. František Klimeš CSc. , doc. JUDr. Ludmila Lochmanová Ph.D. , JUDr. Stanislav A. Marchal CSc. , Doc. JUDr. Jan Pauly CSc. , JUDr. Josef Pelech Ph.D. , prof. JUDr. Jarmila Pokorná CSc. , Mgr. Tereza Profeldová , JUDr. Aleš Rozehnal Ph.D. , JUDr. Jiří Svoboda , JUDr. Miloš Tomsa CSc
Abstrakt CZ: Předkládaná publikace je velkým vědeckým komentářem nového zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který má v rámci již schválené rekodifikace českého občanského hmotného práva a obchodního práva nabýt účinnosti dne 1. ledna 2014. Kolektiv autorů složený z dlouhodobě uznávaných odborníků na obchodní právo z kruhů akademických, justičních i advokátních, se neomezil pouze na komentář jednotlivých zákonných ustanovení, nýbrž se zabýval tam, kde to bylo vhodné nebo potřebné, i souvisejícími vazbami k jiným zákonným předpisům.
Abstrakt EN: This publication is a major scientific commentary on the new Act No. 90/2012 Coll., On commercial companies and cooperatives (Business Corporations Act), which has already approved the re-codification of the Czech Civil substantive law and commercial law take effect on 1 January 2014. A team of authors consisting of long recognized experts in commercial law from academic circles, judicial and law, has not been confined to the comment of the statutory provisions, but dealt with where it was appropriate or necessary, as well as links to other relevant statutory regulations.
Klíčová slova

Zpět

Patička