Přejít k obsahu


Rol´ cennostej v socrealističeskom tekste

Citace:
PEŠKOVÁ, M. Rol´ cennostej v socrealističeskom tekste. In Revitalizace hodnot: umění a literatura : kolektivní monografie. Brno : Tribun EU, 2013, s. 329-334. ISBN: 978-80-263-0379-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: rus
Anglický název: The Role of Values in Artistic Literary Texts of Soviet Socialist Realism
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU
Autoři: Mgr. Michaela Pešková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola zkoumá význam hodnot ve struktuře uměleckých textů sovětského socialistického realismu. Závěr bádání jež, že socrealistická literaturapouze kopírovala hierarchii hodnot vládnoucí ideologie a sloužila jí jako výchovný prostředek vnucující náležité ctnosti obyvatelstvu.Všeobecná hypertrofie hodnot značně ovlivnila umělecký text, měnila typy hrdinů, kompozici i žánr.
Abstrakt EN: The article analyses the role of values in artistic literary texts of Soviet Socialist Realism. The author concludes that literature of the given literary movement only copied the values of the ruling ideology and functioned as a means of instruction to implement the right social values among citizens. General hypertrophy of values and virtues had a substantial impact on the nature of artistic literary texts. It determined the types of heroes as well as the composition and genre changes.
Klíčová slova

Zpět

Patička