Přejít k obsahu


Analýza rizika vzniku poškození horních končetin metodou pro zjištění indexu zatížení

Citace:
ČUCHRANOVÁ, J., ŠESTÁK, J., BUREŠ, M. Analýza rizika vzniku poškození horních končetin metodou pro zjištění indexu zatížení. Strojírenská technologie, 2013, roč. 18, č. 1, s. 14-19. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Risk analysis of damage to the upper extremities using method the job strain index
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Jana Čuchranová , Ing. Ján Šesták , Ing. Marek Bureš Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá analýzou rizika vzniku poškození horních končetin montážních (demontážních) procesů na základě hodnoty indexu zatížení tzv. JSI. Poranění pohybového aparátu v důsledku fyzické zátěže mají obvykle společný původ a to v přetížení tělesných struktur jako jsou klouby, šlachy, vazy a svaly. Přetížení vzniká v důsledku neúměrného, opakovaného zatížení některých partií horních končetin či ne-přirozeného držení těla. Analýza pracovní činnosti byla provedena na ručním montážním pracovišti společnosti vyrábějící komponenty pro osobní a nákladní automobily.
Abstrakt EN: This paper is about analysis the risk of upper limb injuries at assembly and disassembly processes with using the method for determining load index JSI. Musculoskeletal injuries as a result of physical activity usually have a common origin in the overload of body structures such as joints, tendons, ligaments and muscles. Overload is due to repeated movements or too unnatural posture. Work analysis was performed on the manual assembly workplace of company producing components, integrated systems and modules for cars and trucks.
Klíčová slova

Zpět

Patička