Přejít k obsahu


Studentská vědecká konference - Průmyslové inženýrství 2013

Citace:
Bureš, M. Studentská vědecká konference - Průmyslové inženýrství 2013. Valtice, 03.10.2013 - 04.10.2013.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Student scientific conference - Industrial Engineering 2013
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D.
Abstrakt CZ: Pořádaná konference si klade za cíl prohloubit spolupráci mladých výzkumných pracovníků v oblasti průmyslového inženýrství. Tato spolupráce může být dále využita za účelem spolupráce na společných tématech výzkumných úkolů průmyslového inženýrství. Rádi bychom aby se tato konference stala pravidelným místem setkávání mladých nadějných studentů průmyslového inženýrství, jak z řad bakalářů, tak magistrů, ale hlavně doktorandů, v evropském výzkumném prostoru.
Abstrakt EN: The conference aims to deepen cooperation between young researchers in field of industrial engineering. This cooperation can be further utilized for cooperation on common themes of research of industrial engineering projects. We would like to make this conference a regular meeting place for young talented students of Industrial Engineering, both Bachelor and Master, but mainly Ph.D. students in the European Research Area.
Klíčová slova

Zpět

Patička