Přejít k obsahu


Dynamic analysis and control of robotic manipulator for chemically aggressive environments

Citace:
GOUBEJ, M., ŠVEJDA, M. Dynamic analysis and control of robotic manipulator for chemically aggressive environments. In Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Mechatronics, ICM 2013. New York: IEEE, 2013. s. 273-278. ISBN: 978-1-4673-1386-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamic analysis and control of robotic manipulator for chemically aggressive environments
Rok vydání: 2013
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Martin Goubej , Ing. Martin Švejda
Abstrakt CZ: Článek se zabývá nově vyvinutým robotickým manipulátorem se speciální sériově-paralelní architekturou určeným pro práci v chemicky agresivním prostředí. Provedena je dynamická analýza manipulátoru s cílem návrhu vhodného zákona řízení. Dále je prezentována obecná metoda pro odvození statických modelů sériových a paralelních manipulátorů.
Abstrakt EN: The paper deals with newly developed industrial robotic manipulator with special serio-parallel architecture which was designed for operation in chemically aggressive environment. Dynamical analysis of the manipulator is performed for the purpose of control law synthesis. General method for derivation of static models is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička