Přejít k obsahu


Rešerše energetické bilance a energetického řízení napájení elektrických vozidel ve spojitosti s inteligentními sítěmi SMART GRID

Citace:
MUŽÍKOVÁ, V., SADSKÝ, J., DRÁBEK, P., PEROUTKA, Z. Rešerše energetické bilance a energetického řízení napájení elektrických vozidel ve spojitosti s inteligentními sítěmi SMART GRID. Západočeská univerzita v Plzni, 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Energy balance a energy control of electric vehicle power systems connection with intelligent networks SMART GRID.
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vendula Mužíková , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jaroslav Sadský , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato rešeršní práce se zabývá správou a řízením napájení elektrických vozidel, jak pro osobní automobily, tak i pro elektrická vozidla veřejné hromadné dopravy. Rešerše se snaží vyzvednout aktuálně řešené problémy, které jsou vztažené k energetické bilanci elektrických vozidel, jejich reálnému využití a dopady související se zapojením do inteligentní a sofistikované elektrizační sítě tzv. Smart Grid.
Abstrakt EN: This report deals with management and control of supply for electric vehicles, as personal as well as for public transport.
Klíčová slova

Zpět

Patička