Přejít k obsahu


Rešerše aktuálních trendů v oblasti rekuperace trakčních vozidel

Citace:
BRYCHCÍN, J., SADSKÝ, J., DRÁBEK, P., PEROUTKA, Z. Rešerše aktuálních trendů v oblasti rekuperace trakčních vozidel. Západočeská univerzita v Plzni, 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Review of the current trends in recuperation of traction vehicles
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Brychcín , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jaroslav Sadský , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá využitím kinetické energie pro rekuperační procesy trakčních vozidel. Zejména jde o použití superkapacitorů pro rekuperaci energie přímo v trakčních vozidlech a rekuperaci energie do střídavé sítě a stejnosměrné sítě. V této rešerši jsou vyzdvihnuty jak teoretické aktuálně řešené vědecké práce, tak i konkrétní technologie, které využívají společnosti, jako jsou například ABB, Bombardier, Siemens a Škoda transportation.
Abstrakt EN: This study deals with the use of kinetic energy in recuperation process in the traction vehicles. Concretely the study deals with utilization of super capacitors in recuperation of the energy directly in the traction vehicles and recuperation of the energy to the AC and DC grid. In the study are described the actual questions in the scientific works and also concrete innovative technology which are provided by the companies ABB, Bombardier, Siemens and Škoda transportation.
Klíčová slova

Zpět

Patička