Přejít k obsahu


Rešerše využití elektrických vozidel v inteligentních sítích SMART GRID

Citace:
SADSKÝ, J., BRYCHCÍN, J., DRÁBEK, P., PEROUTKA, Z. Rešerše využití elektrických vozidel v inteligentních sítích SMART GRID. Západočeská univerzita v Plzni, 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The use of electric vehicles in SMART GRID
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jaroslav Sadský , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jiří Brychcín , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato rešeršní práce se zabývá posouzením aspektů, které mohou mít jak pozitivní tak i negativní vliv na inteligentní síť, tzv. Smart Grid. Konkrétně jsou aspekty vztaženy zejména na vlivy způsobené zapojením vozidel na elektrický (popř. hybridní) pohon do provozu, jejich nabíjením a rekuperačními toky elektrické energie. Dále se práce zabývá způsoby nabíjení elektrických vozidel městské hromadné dopravy a kooperace v rámci sítě Smart Grid.
Abstrakt EN: This exploratory study deals with the assessment of aspects that can have positive and negative impact on the Smart Grid. Specifically the study deals with the fact of involvement of electric (or hybrid) drives to the traffic, their regenerative charging and flows of electricity. The study also looks at the ways of charging electric vehicles, public transport and cooperation within the network of Smart Grid.
Klíčová slova

Zpět

Patička