Přejít k obsahu


?The Revolution Will Not Be Twitterized!? ? Ohlédnutí za úlohou moderních technologií a sociálních sítí v arabských revolucích a kontrarevolucích.

Citace:
TARANT, Z. ?The Revolution Will Not Be Twitterized!? ? Ohlédnutí za úlohou moderních technologií a sociálních sítí v arabských revolucích a kontrarevolucích.. Rexter, 2013, roč. Neuveden, č. 2, s. 50-87. ISSN: 1214-7737
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ?The Revolution Will Not Be Twitterized!? - Critical Overview of the Role of Modern Technology and Social Media in the Arab Revolutions and Contra-Revolution
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Centrum bezpečnostních a strategických studií
Autoři: Mgr. Zbyněk Tarant Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se pokouší o zhodnocení úlohy moderních technologií, jmenovitě internetu a sociálních sítí, v sérii arabských protestů a povstání na jaře roku 2011. V tomto článku se pokusím s časovým odstupem zhodnotit, jaký vlastně mohl být reálný mobilizační potenciál Facebooku a Twitteru počátkem roku 2011, a to analýzou konkrétní penetrace internetu, mobilních telefonů a sociálních sítí v arabském světě. Ačkoliv uznávám, že internet a sociální sítě mohly sehrát klíčovou úlohu v událostech Arabského jara, domnívám se, že je třeba realisticky zhodnotit možný vliv internetu v arabském světě a vzít v úvahu faktory, které ovlivňují přeliv aktivismu z ?online? do ?offline? sféry. Jinými slovy se ptám, jak silnou pákou při mobilizaci zdrojů tedy služby Facebook a Twitter mohly reálně být. Celou tuto debatu o úloze sociálních sítí se pak rovněž pokouším posunout do nové roviny. Domnívám se totiž, že úloha sociálních sítí nemusela být nutně vždy jen pozitivní. Služby jako Facebook a Twitter sice mohly sehrát v klíčovém momentu významnou úlohu v mobilizaci jádra aktivistů, mohly však stejně tak sehrát úlohu i v následných represích namířených proti týmž aktivistům. Domnívám se rovněž, že sociální sítě mají určité charakteristiky (blíže rozebrané ve třetí kapitole), které snižují efektivitu čerpání jimi zmobilizovaných zdrojů. Tento článek je záměrně pojat více empiricky a deskriptivně. Článek je rozdělen na tři základní části. První část se za využití aktuálních statistik zabývá otázkou pozice a reálného impaktu vybraných moderních technologií v arabském světě roku 2011. Druhá část nabízí spíše teoretické zamyšlení nad konkrétní rolí sociálních sítí v událostech Arabského jara, jakož i nad limity jejich vlivu. Třetí část pak nabízí nástin rozličných příkladů používání a zneužívání těchto technologií v období po Arabském jaru s cílem poukázat na nové výzvy a dilemata, které internet a sociální sítě mohou přinášet jak pro aktivisty, tak pro státní bezpečnostní aparát.
Abstrakt EN: This article attempts to reflect on the role of internet, mobile phones and social networking sites in the events of Arab Spring in 2011. The article is divided into three sections. The first section presents statistical data on penetration of mobile phones, internet and social media in the Arab world. The second portion reflects the discussions about the role of Facebook and Twitter and presents some critical thoughts about their importance in the events of Arab Spring, which, as I claim, was positive and negative as well. The third section then presents a list of examples of how the modern technology and social media was used and abused during these events by protesters as well as by the repressive government agencies. My key conclusion from this overview of Arab information wars is that the internet is a double-edged weapon: while it could have played some role in mobilization of the middle-class educated Arab activists, the same technologies and services have played a negative role in repression of the very same protest movements. In the end of the article, I come to a conclusion that Facebook & Co. is powerful, yet very erratic companion in revolutions and that the most important ?force? of modern technology stems not from the technology itself, but from the young people's ability of (ab)using it in an innovative ways, unexpected by the repressive apparatus.
Klíčová slova

Zpět

Patička