Přejít k obsahu


Zlepšení chování FSPM stroje pomocí úprav geometrie

Citace:
SVĚTLÍK, P. Zlepšení chování FSPM stroje pomocí úprav geometrie. ZČU v Plzni : Západočeská univerzita, 2013. 18 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Improvement of the FPSM machine behaviour through adjustments of geometry
Rok vydání: 2013
Místo konání: ZČU v Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Karel Hruška Ph.D. , Ing. Pavel Světlík
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá zlepšením charakteristik tokem přepínaného stroje s permanentními magnety pomocí geometrických úprav jeho magnetického obvodu. Tyto úpravy zahrnují změny tvaru rotorových i statorových částí, přičemž je studován jejich vliv na moment stroje a indukované napětí. Porovnání dosažených výsledků poukazuje na další možné způsoby optimalizace tohoto typu stroje.
Abstrakt EN: The report deals with the characteristics improvement of the flux-switching permanent magnet machine through geometrical adjustments of its magnetic circuit. Machine's torque and induced-back electromotive force characteristics changes through modifications done were studied. These modifications include changes of shapes of both rotor and stator parts. Obtained results were compared and possible future way of further optimizations were shown.
Klíčová slova

Zpět

Patička