Přejít k obsahu


Robust methodology for TTS enhancement evaluation

Citace:
TIHELKA, D., GRŮBER, M., HANZLÍČEK, Z. Robust methodology for TTS enhancement evaluation. In Text, Speech, and Dialogue. Heidelberg: Springer, 2013. s. 442-449. ISBN: 978-3-642-40584-6 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Robust methodology for TTS enhancement evaluation
Rok vydání: 2013
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Daniel Tihelka Ph.D. , Ing. Martin Grůber Ph.D. , Ing. Zdeněk Hanzlíček Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek ukazuje na problematické a obvykle zanedbávané aspekty evaluace TTS systémů poslechovými testy. Je ukázáno, že obyčejný náhodný výběr frází k poslechu nemusí pokrýt případy, které jsou relevantní vzhledem k hodnocenému systému TTS. Je také ukázáno, že bez hlubší znalosti distribuce rozdílů v syntetické řeči, získaných porovnáním výstupů základního a hodnoceného systému, nelze vybrat spolehlivou množina frází k evaluaci. Předkládáme tedy, a na skutečných případech ukazujeme metodu, která v případě, že známe distribuci rozdílů, je schopna vyčíslit míru spolehlivosti poslechového testu stejně jako odhadnou pravděpodobnost neplatnosti závěrů získaných z výsledků poslechového testu.
Abstrakt EN: The paper points to problematic and usually neglected aspects of using listening tests for TTS evaluation. It shows that simple random selection of phrases to be listened to may not cover those cases which are relevant to the evaluated TTS system. Also, it shows that a reliable phrase set cannot be chosen without a deeper knowledge of the distribution of differences in synthetic speech, which are obtained by comparing the output generated by an evaluated TTS system to what stands as a baseline system. Having such knowledge, the method able to evaluate the reliability of listening tests, as related to the estimation of possible invalidity of listening results-derived conclusion, is proposed here and demonstrated on real examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička