Přejít k obsahu


Simulační testovací software určený pro vstupní měnič pomocných pohonů ve variantě ZPM pracující při kritických podmínkách

Citace:
BLAHNÍK, V., DRÁBEK, P., JÁRA, M., ŠTĚPÁNEK, J. Simulační testovací software určený pro vstupní měnič pomocných pohonů ve variantě ZPM pracující při kritických podmínkách. 2013.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation testing software designed for input converter of auxiliary drives in the boost variant working under critical conditions
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Martin Jára , Ing. Jan Štěpánek ,
Abstrakt CZ: Jedná se o software vytvořený za pomoci programovacího jazyka C. Tento software emuluje chování vstupního měniče pomocných pohonů a to speciálně pro kritické provozní stavy jako jsou přerušované proudy, rychlé změny napájecího napětí a nekontrolovatelné nárůsty řízeného napětí.
Abstrakt EN: This software was created by the programming language C. This software emulates the behavior of the input converter of auxiliary drives and specially for critical operating conditions such as intermittent current, rapid changes in troley-voltage and uncontrolled increases in controled voltage.
Klíčová slova

Zpět

Patička