Přejít k obsahu


Power electronic converters and their negative influence

Citace:
DRÁBEK, P. Power electronic converters and their negative influence. In 4th International Conference on Clean Electrical Power : Renewable Energy Resources Impact. New York: IEEE, 2013. s. 679-685. ISBN: 978-1-4673-4429-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Power electronic converters and their negative influence
Rok vydání: 2013
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce popisuje chování polovodičových měničů z pohledu elektromagnetické kompatibility.EMC s respektováním nízkofrekvenčního rušení. Hlavní část práce je zaměřena na analýzu fázového proudu, který odebírají polovodičové měniče napájecí sítě, které jsou ovlivněny dynamickými změnami v obvodu. Tento efekt způsobuje větší deformaci odebíraných proudů. Ve frekvenčním spektru těchto proudů se kromě známých charaktersitických a necharakteristických harmonických objevují další tzv. meziharmonické, které za ideálních podmínek nevznikají.
Abstrakt EN: Power electronic converters produce not only characteristic harmonics, but also both non-characteristic harmonics and interharmonics. This paper presents the physical background of both non-characteristic harmonics and interharmonics. Generation causes are explored and discussed in detail. Extensive series of simulation of different power converter topologies are provided and compared with experimental results and existing standards. This research offers missing background for standards covering low-frequency EMC.
Klíčová slova

Zpět

Patička