Přejít k obsahu


Středověká krajina v současnosti Buštěhradska

Citace:
PROCHÁZKA, M. Středověká krajina v současnosti Buštěhradska. Živá archeologie, 2012, roč. 14, č. 1, s. 36-39. ISSN: 1213-1628
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Medieval landscape of Buštěhrad area
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Milan Procházka
Abstrakt CZ: Příspěvek poukazuje na vybrané lokality středověkého charakteru, které jsou v současnosti obklopeny a ohroženy průmyslovou a běžnou antropogenní činností. Uvádí jejich stručnou historii a stupeň zachovalosti.
Abstrakt EN: This paper points to the selected site of a medieval character, which is currently surrounded and threatened by industrial and normal human activities. Presents a brief history and degree of preservation.
Klíčová slova

Zpět

Patička