Přejít k obsahu


Testing ranking algorithms on Citeseer data

Citace:
FIALA, D. Testing ranking algorithms on Citeseer data. Global Journal of Advanced Engineering Technologies, 2013, roč. 2, č. 4, s. 176-180. ISSN: 2277-6370
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Testing ranking algorithms on Citeseer data
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Dalibor Fiala Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje, jak byly testovány různé evaluační algoritmy pro hodnocení vědců na datech z digitální knihovny nazvané CiteSeer. Aplikujeme pět dobře známých hodnoticích metod jako jsou počty citací, HITS nebo PageRank a sedm jiných metod odvozených z PageRanku, které berou při hodnocení jednotlivých vědců v úvahu nejen citace, ale také informace o spolupráci. Porovnáváme výsledné žebříčky a konstatujeme, že některé z nich jsou vysoce korelovány, ale jiné nikoliv.
Abstrakt EN: This article describes how various ranking algorithms have been tested to evaluate researchers based on the data from a digital library called CiteSeer. We apply five well-known ranking methods such as citation counts, HITS, or PageRank and seven other methods derived from PageRank that take into account not only citation but also collaboration information to assess the importance of individual researchers. We compare the resulting rankings and show that some of them are highly correlated while others are not.
Klíčová slova

Zpět

Patička