Přejít k obsahu


Automatické vytváření doprovodné zvukové stopy TV vysílání pro sluchově postižené

Citace:
MATOUŠEK, J., HANZLÍČEK, Z., TIHELKA, D. Automatické vytváření doprovodné zvukové stopy TV vysílání pro sluchově postižené. In INSPO 2013. Praha: helpnet.cz, 2013.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Automatic creation of alternative TV broadcasting audio track for the hearing impaired
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: helpnet.cz
Autoři: Doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D. , Ing. Zdeněk Hanzlíček Ph.D. , Ing. Daniel Tihelka Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje poslední vývoj v oblasti automatického vytváření doprovodné zvukové stopy televizního vysílání, určené sluchově postiženým divákům České televize. Doprovodná zvuková stopa neobsahuje podkresovou hudbu ani žádné ruchy a zvuky prostředí, ale pouze řečový signál, resp. hlasové dialogy vytvářené automaticky ze skrytých titulků pomocí technologie syntézy řeči z textu.
Abstrakt EN: The paper describes the latest development in the field of automatic creation of alternative TV broadcasting audio track targeted at the hearing impaired watchers of Czech TV. The alternative audio track does not contain any background music, noise and sound effect components; it contains only speech signal, or voice dialogues, respectively, created automatically from hidden subtitles using text-to-speech technology.
Klíčová slova

Zpět

Patička