Přejít k obsahu


FEM model of induction machine's air gap force distribution

Citace:
ŠOBRA, J., KINDL, V. FEM model of induction machine's air gap force distribution. In Mechatronics 2013. Cham: Springer, 2013. s. 307-313. ISBN: 978-3-319-02293-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: FEM model of induction machine's air gap force distribution
Rok vydání: 2013
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Jan Šobra , Ing. Vladimír Kindl Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá silami působícími ve vzduchové mezeře asynchronního stroje. Je popsáno teoretické rozložení sil po obvodu vzduchové mezery. To je realizováno pomocí proměnné permeance magnetického obvodu. Je respektována rozdílná permeance statorových i rotorových drážek a zubů. Je prezentován analytický výpočet Lorentzovy síly působící na tyče rotoru. Pro zjištění rozložení Maxwellovy síly ve vzduchové mezeře je použit 2D FEM model asynchronního stroje s klecí nakrátko. To je provedeno výpočtem sil působících na statorové a rotorové zuby. Metoda použitá při výpočtu je Maxwellův tenzor pnutí.
Abstrakt EN: This paper deals with the forces acting in the air gap of an induction machine. The theoretical force distribution around the air gap is described. That is performed by the variable permeance of the magnetic circuit. Different permeance of both, the stator and the rotor slots and teeth is respected. An analytical calculation of Lorentz force acting on the rotor bars is presented. The 2D FEM model of squirrel cage induction machine is used for a calculation of the Maxwell force distribution in the air gap. That is realized by computing forces acting on the stator and the rotor teeth. The method used for the calculation is Maxwell Stress Tensor.
Klíčová slova

Zpět

Patička