Přejít k obsahu


Vrchní soud v Praze: K provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů. Ke zjištění skutkového stavu věci bez důvodných pochybností

Citace:
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů. Ke zjištění skutkového stavu věci bez důvodných pochybností. Trestněprávní revue, 2012, roč. 11, č. 1, s. 21-24. ISSN: 1213-5313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Higher Court in Prague: The Performance of Urgent and Unrepeatable Operations. Establishing the Facts of the Case beyond a The Higher Court in Prague: The Performance of Urgent and Unrepeatable Operations. Establishing the Facts of the Case beyond a Reasonable Doubt
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Nakladatelství C.H.Beck, organizační složka Praha
Autoři: JUDr. Jindřich Fastner
Abstrakt CZ: Článek se zabývá posuzováním výpovědi svědka a rekognice jako neodkladných či neopakovatelných úkonů z pohledu trestního řádu. Dále pak řeší problematiku čtení protokolu o výslechu svědka v hlavním líčení a naplňování zásady zjištění skutkového stavu věci bez důvodných pochybností a zásady in dubio pro reo v trestním řízení, a zejm. při rozhodování soudu.
Abstrakt EN: The article deals with the assessment of witness testimony and recognition as urgent or unrepeatable operation in terms of the Criminal Procedure Code. Furthermore, it solves the problem of reading of the protocol of the examination of a witness in the trial and implementation of the principles of establishing the facts of the case beyond a reasonable doubt and principles in dubio pro reo in criminal proceedings, particularly within a court's decision.
Klíčová slova

Zpět

Patička