Přejít k obsahu


Vrchní soud v Praze: K přečinu poškození cizích práv

Citace:
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K přečinu poškození cizích práv. Trestněprávní revue, 2012, roč. 11, č. 10, s. 244-247. ISSN: 1213-5313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Higher Court in Prague: The Offense of Damage to Someone Else´s Rights
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Nakladatelství C.H.Beck, organizační složka Praha
Autoři: JUDr. Jindřich Fastner
Abstrakt CZ: Článek se zabývá výkladem skutkové podstaty trestného činu poškození cizích práva, zejména pak vymezení znaku vážné újmy, která musí být tímto trestným činem způsobena na nemajetkových právech poškozeného. Dále se pak zabývá v dané souvislosti i možnostmi mimořádného snížení trestu odnětí svobody.
Abstrakt EN: The article deals with the interpretation of the offense of damage to someone else´s rights, in particular the definition of the character of ?a serious injury? that must be caused by the offense to non-property rights of the aggrieved party. It handles then in a particular context the opportunities to reduce imprisonment under the lower limit.
Klíčová slova

Zpět

Patička