Přejít k obsahu


Comparison of methods of pelvic ring fracture fixation using finite element model

Citace:
SALÁŠEK, M., JANSOVÁ, M., KŘEN, J., PAVELKA, T., WEISOVÁ, D. Comparison of methods of pelvic ring fracture fixation using finite element model. 2013., ISBN: 978-80-261-0282-3,
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of methods of pelvic ring fracture fixation using finite element model
Rok vydání: 2013
Autoři: MUDr. Martin Salášek , Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , Prof. Ing. Jiří Křen CSc. , Doc. MUDr. Tomáš Pavelka Ph.D. , MUDr. et Mgr. Drahomíra Weisová
Abstrakt CZ: Cílem studie je porovnání různých metod fixace zlomeniny pánevního kruhu pomocí konečně-prvkového modelu pánve s nestabilní transforaminální zlomeninou (61-C1.3 podle AO klasifikace, typ II podle Pohlemanna). Jsou porovnány dvě metody fixace zlomeniny pánevního kruhu - první z nich používá iliosakrální šrouby, druhá transiliakální vnitřní fixátor. Je diskutován jejich vliv na rozložení napětí v tkáni a na posuvy, ke kterým dochází ve zlomenině při zatížení.
Abstrakt EN: The aim of this study is to compare different methods of pelvic ring fracture fixation using finite element model of the pelvis with an unstable transforaminal sacral fracture (61-C1.3 according to AO classification, type II in Pohlemann classification). Two methods of pelvic ring fractures fixation are compared - the first one uses iliosacral screws and the second one a transiliac internal fixator. Their influence on the stress distribution in the tissue and the displacements occurring in the fracture under load is discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička