Přejít k obsahu


Ztraceny v tranzici? : minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě

Citace:
CABADA, L., HLOUŠEK, V., JUREK, P. Ztraceny v tranzici? : minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013, 213 s. ISBN: 978-80-210-6379-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Lost in Transition? Past and Presence of Political parties in Central and Eastern Europe
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D. , Vít Hloušek , PhDr. Mgr. Petr Jurek
Abstrakt CZ: Monografie se zabývá tradicemi stranictví ve střední a východní Evropě v době před nástupem komunismu a v době komunismu. Dále se zabývá fragmentací a polarizací stranických systémů, vztahy stran a společnosti, působení stran ve vládách. To vše na příkladu členských států EU z vlny tzv. východního rozšíření. Autoři komparují vybrané ukazatele a rovněž se zamýšlejí nad srovnáním západní a středovýchodní Evropy.
Abstrakt EN: The monograph deals with tradition of parties and party systems in Central and Eastern Europe in the period before emergence of Communist regimes and during the Communist rule. Further, the book deals with fragmentation and polarization of party systems, relations between the parties and society, and functioning of political parties in coalition governments. The authors are using cases from the EU member countries of so-called Eastern Enlargement to compare selected variables and to reflect comparison between the patterns in Western and Central-Eastern Europe.
Klíčová slova

Zpět

Patička