Přejít k obsahu


Asymptotics for the principal eigenvalue of the p-biharmonic operator on the ball as p approaches 1

Citace:
BENEDIKT, J., DRÁBEK, P. Asymptotics for the principal eigenvalue of the p-biharmonic operator on the ball as p approaches 1. Nonlinear Analysis, 2014, roč. 95, č. January, s. 735-742. ISSN: 0362-546X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Asymptotics for the principal eigenvalue of the p-biharmonic operator on the ball as p approaches 1
Rok vydání: 2014
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: RNDr. Jiří Benedikt Ph.D. , Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. ,
Abstrakt CZ: Pomocí horního a dolního odhadu prvního vlastního čísla p-biharmonického operátoru provádíme jeho asymptotickou analýzu pro p jdoucí k 1.
Abstrakt EN: Using the estimates of the principal eigenvalue of the p-biharmonic operator on the ball from below and from above, we provide its asymptotic analysis as p approaches 1.
Klíčová slova

Zpět

Patička